KONSTRUKCJA – KĄT – KONTRAST

W Instytucie Cybernetyki Sztuki i Galeria Spiż 7 w Gdańsku otwarto wystawę Konstrukcja – Kąt – Kontrast. Jest to częśś projektu artystyczno-badawczego, pt: „Kultura jako układ współrzędnych”, fundacji TNS. Koncert muzyki improwizowanej oraz performansy na otwarciu.

otwarcie: 15/06/2019 – sobota: 19:00 – 22:00
koncert współczesnej muzyki improwizowanej | concert of contemporary improvised music: Ignacy Jan Wiśniewski, Maja Miro, Zbyszek Chojnacki oraz performansy / koncert  | performances / concert: Jowan Czerkas +Marek Rogulski

Kurator | Curator: Marek Rogulski
Współpraca kuratorska| Cooperation: Dorota Grubba -Thiede
Współpraca | Cooperation: CSW Łaźnia, ASP Gdańsk, CEN.

Organizacja | Organisation: Fundacja TNS
Punktem odniesień dla wystawy są pojęcia związane z kształtowaniem przestrzeni miast.
Konstrukcja ma tu wymiar nie tylko inżynieryjny (tworzenie dzieł poprzez wykorzystanie aspektów materialnych,tworzenie wytworów artystycznych – artefaktów oraz interwencji artystycznych) ale również wyraża się poprzez tworzenie czy też współtworzenie teorii artystycznych, koncepcji intelektualnych, które nadają znaczenie i ukierunkowują wydźwięk dzieł.

Możemy zatem mówić o sytuacji gdy trajektorie myślenia przecinają się pod różnymi kątami, tworząc wielowymiarowe kontinuum działań artystycznych.

To kontinuum można próbować opisywać przez kontrasty i różnice. Na przykład zestawiając ze sobą „teorię konfliktu” wobec teorii „zrównoważonego rozwoju”.
Tym samym można mówić o realizacji w przestrzeni społecznej dialogowego modelu poznawczego.

Tytułowe: „konstrukcja – kąt – kontrast” odnoszą się w takim samym stopniu do zamysłu wystawy rozumianej jako ekspozycja w przestrzeni Instytutu Cybernetyki Sztuki w Gdańsku Osowie oraz jako praktyka badawcza w zakresie sztuki
współczesnej.

Założeniem wystawy jest wykorzystanie przestrzeni ICS i jej aranżacja ukierunkowana na podjętą problematykę. W teorii strukturacji Anthony Giddensa autor wyraża pogląd dotyczący wytwarzania i reprodukowania „układów strukturalnych”.
Mają one wpływ na formowanie się różnych typów społeczeństw: plemienne (pokrewieństwo i tradycja); zorganizowane przez opozycję miejski – wiejski „społeczeństwa podzielone na klasy społeczne” oraz; ”społeczeństwo klasowe”, które
wiąże wymienione aspekty ze sferę ekonomiczną i polityczną.

Ostatnia formacja ma związek z koncepcją centrum i peryferii opartych o wymianę pieniądza i jego rolę w ustalaniu wartości (zdolności wytwórcze oraz tania siła robocza), co
w realiach ponowoczesnych funkcjonuje w kontekście nowego środowiska technologicznego i wyzwań globalizacji. 

Tak zwana sieć wymiany (James George Frazer) może jednak opierać się również o wartości logiczne, etyczne lub estetyczne oraz o więzi społeczne. Możliwość wpływania na rzeczywistość społeczną poprzez tworzenie środowiska wizualnego i wartości artystyczne podejmowana chociażby w pracach Jacques’a Ranciere’a stawia pytania o motywy skłaniające ludzi
do zaspokajania swych potrzeb a także o istnienie matryc kulturowych (Jean Emile Lacan), 
które mają wpływ na charakter wytworów artystycznych.

Wystawa jest poszukiwaniem odpowiedzi o charakter powiązań społecznych motywujących i prowadzących do realizacji aktów artystycznych.
Jest też postawieniem pytań o wagę argumentacji i stopień arbitralności założeń towarzyszących powstawaniu dzieł sztuki.
Wystawa zwraca uwagę na rolę kryzysów współczesności (wielowymiarowych konfliktów) i ich znaczenie dla określania celów i funkcji sztuki.

Jest badaniem stopnia wpływu jaki te konflikty wywierać mogą na potrzebę radykalnego poszukiwania „nowych”rozwiązań w sztuce.
To konstrukcja wyrastająca w oparciu o kontrasty społeczne, konflikty, aprioryczne sądy – konstrukcje teoretyczne ale i „kąty codzienności” pośród których rodzą się wypowiedzi artystyczne.

Marek Rogulski/ TNS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *