ANTI-SCULPTURE

Instalacja Roberta Konopskiego to mobilny obiekt do zamazywania fragmentów rzeczywistości, w tym wypadku rzeźb czy instalacji występujących na terenie parku rzeźb w Orońsku. Zasłonięcie widoczne tylko z określonej perspektywy ma na celu zwandalizowanie cudzej pracy, wyrażenie niezadowolenia. Przechodząc obok instalacji Anti-sculpture widoczne jest, że nie wchodzi ona w fizyczną relację z pracą innego artysty, choć przy zmianie perspektywy obiekt przestaje zasłaniać cudze dzieło. Staje się jedynie symbolicznym uszkodzeniem prowokującym do rozmowy na temat tego czym otaczamy się w przestrzeni publicznej.

Robert Konopski, Anti-sculpture
instalacja site-specific, akryl na płycie osb, 216x440cm
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2018
Wystawa Anti-Sculpture Park, MPWA 2018 IV, edycja: Ryga i Szczecin,  30.11.2018, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Foty dokumentacyjne wykonała Maria Plucińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *